Pojemnik na odpady medyczne

20,00
Pojemnik do bezpiecznego usuwania odpadów.
Seria pojemników do utylizacji służy do zbierania zużytych narzędzi (ostrych przedmiotów: igieł, strzykawek, wkładów, ostrzy itp.).
Zanieczyszczone ostre przedmioty podlegają obowiązkowej dezynfekcji za pomocą metod fizycznych (termicznych, mikrofalowych, promieniowania, itp.). Termiczne unieszkodliwianie odpadów może odbywać się w sposób zdecentralizowany, dlatego JEDNORAZOWY POJEMNIK NA OSTRE PRZEDMIOTY MEDYCZNE jest najlepszym rozwiązaniem do zbierania i transportu odpadów do miejsca spalania.